1999: SVT-Sportens Sportspegelpris

Tommy Söderberg

Fotboll