2013: Svenska Dagbladets Bragdguld

Lisa Nordén

Triathlon