2004: SVT-Sportens Sportspegelpris

Kajsa Murmark

Hopprep