Idrottsgalans priser

Idrottsakademin delar årligen ut priser i sex kategorier samt Idrottsakademins hederspris som instiftades 2003 och delas ut när akademin finner det aktuellt att hedra en person för sina insatser inom idrotten.

Utöver akademins sju priser delas även priser i samarbete med flera organisationer ut på Idrottsgalan. Totalt delas 12–13 priser ut varje år.

Tidigare har även följande priser delats ut:
• Årets Idrottare Med Funktionshinder
• Årets Idrottspersonlighet
• Århundradets Idrottare
• Tidernas Lag
• Tidernas Idrottsögonblick


Idrottsakademins priser

Årets Kvinnliga Idrottare

Priset tilldelas den kvinna vars samlade insatser under året meriterar henne till årets främsta kvinnliga idrottare.


Årets Manlige Idrottare

Priset tilldelas den man vars samlade insatser under året meriterar honom till årets främste manlige idrottare.


Årets Prestation

Priset tilldelas individ eller lag som utfört en enskild och särskilt imponerande eller enastående idrottslig insats utöver det vanliga eller förväntade.

Årets Nykomling

Priset tilldelas den idrottare som under det gångna året fått sitt stora idrottsliga genombrott och därigenom kan förväntas bli en av de främsta inom sin idrott.


Årets Lag

Priset tilldelas det lag vars samlade insatser under året meriterar laget till årets främsta idrottslag.


Årets Ledare

Priset tilldelas idrottsledare som under det gångna året visat på stort ledarskap både inom och utanför idrottsarenan och därigenom uppnått resultatmässiga framgångar.

Idrottsakademins Hederspris

Idrottsakademins Hederspris delas ut till en person inom idrotten som genom sina bestående insatser skapat beundran och respekt samt berikat svensk idrott. Priset instiftades 2003.

Övriga priser

Radiosportens Jerringpris

Läs mer


Svenska Dagbladets Bragdguld

Läs mer

SVT-Sportens Sportspegelpris

Läs mer


Scandics Domarpris

Läs mer

Fairplay-priset

Läs mer


Årets Peppare

Läs mer

Anchor: jerringpriset

Radiosportens Jerringpris

Priset, uppkallat efter den svenske radiopionjären Sven Jerring, delas ut till en framgångsrik svensk idrottare för en framgångsrik sportprestation under det gångna året.

Första priset delades ut 1979 och vinnare blev alpinskidåkaren Ingemar Stenmark. Skidskytten Magdalena Forsberg är den som fått priset flest gånger, fyra. Sedan år 2000 delas priset ut på Idrottsgalan. Priset är instiftat av sportredaktionen på Sveriges Radio.

SE ALLA MOTTAGARE AV RADIOSPORTENS JERRINGPRIS HÄR

Anchor: bragdguldet

Svenska Dagbladets Bragdguld

Svenska Dagbladets guldmedalj, eller Bragdguldet, har delats ut sedan år 1925 och sedan 2001 delas priset ut på Svenska Idrottsgalan. Medaljörer utsågs de första åren genom omröstning bland Svenska Dagbladets läsare, därefter av en nämnd, vilken numera består av tidningens chefredaktör och sportchef samt högst tolv andra ledamöter.

Bragdguldet ges till ”årets främsta svenska idrottsbragd”. Pristagarna kan endast sammanlagt få utmärkelsen två gånger. Hit hör Ingemar Stenmark (1975, 1978), Björn Borg (1974, 1978), Anja Pärson (2006, 2007), samt Sarah Sjöström (2015, 2017) som har alla fått Bragdguldet vid två tillfällen.

SE ALLA MOTTAGARE AV BRAGDGULDET HÄR

Anchor: sportspegel

Sportspegelpriset

Sportspegelpriset kan delas ut till den idrottsman, idrottskvinna eller det lag som i tävling utfört en anmärkningsvärd prestation under året som gått, och som genom sin insats betytt mycket för sin idrott. Priset kan även tilldelas den ledare, forskare, aktiv eller annan som genom sin verksamhet gagnat idrotten från etiska, medicinska, sociala eller idrottsliga synpunkter. Priset kan ej tilldelas någon som under karriären fällts för dopning.

SE ALLA MOTTAGARE AV SPORTSPEGELPRISET HÄR

Anchor: domar

Scandics Domarpris

Domarpriset är ett samarbete mellan Idrottsgalan och Scandic, Priset delades ut första gången 2019 och skall gå till en eller flera personer som i sitt domarutövande visar på ambition och strävan att alltid utvecklas men som också i sitt agerande är en förebild och visar på domarens avgörande roll och förutsättning för tävlingsutövande.

SE ALLA MOTTAGARE AV DOMARPRISET HÄR

Anchor: fairplay

Fairplaypriset

Stadium står tillsammans med Idrottsgalan som avsändare av priset som delades ut första gången under Idrottsgalan 2019.

Fair Play är idag ett välkänt begrepp som de flesta förknippar med sportsligt uppträdande. Men Fair Play betyder så mycket mer. Fair Play handlar lika mycket om rättvisa, jämlikhet, allas lika värde och rätten att få idrotta. Fair Play är lika viktigt för idrotten som att vinna och förlora.

Fair Play-priset ska tilldelas en individ eller företeelse som genom sitt agerande är förebild och tydligt symboliserar det Fair Play står för.

SE ALLA MOTTAGARE AV FAIRPLAY-PRISET HÄR

Anchor: peppare

Årets Peppare

Generation Peps vision är att alla barn och unga i Sverige ska ha möjlighet och vilja att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Generation Pep vill lyfta och belöna de som skapar förutsättningar för att så många barn och unga som möjligt ska få uppleva rörelseglädje. Därför har Generation Pep skapat priset Årets Peppare!

Årets Peppare är ett pris som delas ut till en organisation eller privatperson som på ett inkluderande sätt har fått många barn och unga i Sverige att röra på sig. Det är viktigt att vinnaren av Årets Peppare ska ha lyckats skapa motivation till fysisk aktivitet på ett tillgängligt sätt.

SE ALLA ÅRETS PEPPARE HÄR