1996: Radiosportens Jerringpris

Annika Sörenstam

Golf