Idrottsgalans Insamlingsstiftelse

Idrottsgalans Insamlingsstiftelse bedriver nu sin verksamhet under namnet Fair Play. Läs mer här.

UPPROP

Pengar som flyter in efter detta upprop skall tillföras en nybildad insamlingsstiftelse med namnet ”Idrottsgalans Insamlingsstiftelse”.

Uppropet riktar sig till alla idrottsvänner – såväl privatpersoner som organisationer och företag – som vill bidra till att främja, uppmärksamma och stödja idrottens positiva inverkan på individen och samhället.

”Idrott har kraften att förändra världen. Den har kraften att inspirera. Den har kraften att ena folk på ett sätt som få andra saker gör. Idrott kan skapa hopp där det en gång bara fanns misär.”
Nelson Mandela, år 2000.

Precis som Mandela sa är idrott en otroligt enande kraft, oavsett var i världen man befinner sig. Idrott skänker glädje till utsatta människor över hela världen och är otroligt viktig för att bidra till ett positivare samhälle.

Ända sedan starten har Idrottsgalan upplevt just engagemanget och kraften som finns i idrott. Därför startas nu, lagom till den 20:e Idrottsgalan, en stiftelse med namnet Idrottsgalans Insamlingsstiftelse. Syftet är att samla in medel till förmån för att främja, uppmärksamma och stödja idrottens positiva inverkan på individen och samhället.

Initialt lämnas bidrag till Leroy AB (ägare och producent av Idrottsgalan) via bankkontonummer 8327-994 482 7707-0 (Swedbank) eller Swish nr 123-000 38 63. Märk bidraget med ”Upprop”.
Stiftelsen kommer sedan, snarast möjligt efter att alla registreringshandlingar är klara, att ansöka om ett så kallat 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll.

För mer info, maila stiftelse@idrottsgalan.se

Stockholm 2018-08-24
Publicerat 2018-09-03