Svenska Idrottsakademin

Inför starten av Svenska Idrottsgalan, etablerades Svenska Idrottsakademin 1999, en ideell sammanslutning som bildats för att nominera kandidater och rösta fram vinnare till akademins priser som presenteras på Svenska Idrottsgalan. Medlemmarna är framstående representanter för svensk idrott, som brinner för idrotten och vill se den utvecklas. I akademin sitter både före detta och nu aktiva idrottsmän och kvinnor samt sportjournalister, idrottsledare och företrädare för idrottens organisationer. Tanken är att akademins samlade erfarenhet och kompetens ska utgöra basen för akademins priser samt borga för största möjliga trovärdighet.

Se Svenska Idrottsakademins samtliga medlemmar här

shadow