Prispallen

Prispallen är en samlingsplats för svenska internationella idrottsprestationer. På Prispallen.se registreras samtliga första-, andra- och tredjeplatser i större internationella mästerskap.

Prispallen lyfter på ett unikt sätt sambandet mellan svensk ungdomsidrott och svenska internationella sportframgångar.
För varje internationell erövrad pallplats som ett svenskt landslag eller en enskild idrottare tar skänker Svenska Spel 10 000 kronor till det förbund idrottaren eller laget representerar. Pengar som öronmärks till förbundets ungdomsverksamhet.
På det här sättet sluter vi cirkeln mellan ungdoms- och elitidrott.

Bakom Prispallen står Leroy Media, arrangör av Idrottsgalan, och Svenska Spel. Två aktörer som tror på en inkluderande idrott, där barn och ungdomar ges rätt förutsättningar för att idrotta.

Prispallen finns som app i både App Store och Google Play.

shadow