Idrottsakdemins Priser

Idrottsakademin delar årligen ut följande sex priser på Idrottsgalan:

Årets Kvinnliga Idrottare
Priset tilldelas den kvinna vars samlade insatser under året meriterar henne till årets främsta kvinnliga idrottare.

Årets Manlige Idrottare
Priset tilldelas den man vars samlade insatser under året meriterar honom till årets främste manlige idrottare.

Årets Prestation
Priset tilldelas individ eller lag som utfört en enskild och särskilt imponerande eller enastående idrottslig insats utöver det vanliga eller förväntade.

Årets Nykomling
Priset tilldelas den idrottare som under det gångna året fått sitt stora idrottsliga genombrott och därigenom kan förväntas bli en av de främsta inom sin idrott.

Årets Lag
Priset tilldelas det lag vars samlade insatser under året meriterar laget till årets främsta idrottslag.

Årets Ledare
Priset tilldelas idrottsledare som under det gångna året visat på stort ledarskap både inom och utanför idrottsarenan och därigenom uppnått resultatmässiga framgångar.

Vissa år delas även Idrottsakademins Hederspris ut.

Genom åren har även följande priser delats ut:

  • Årets Idrottare Med Funktionshinder
  • Årets Idrottspersonlighet
  • Århundradets Idrottare
  • Tidernas Lag
  • Tidernas Idrottsögonblick

Se samtliga pristagare genom åren här.

shadow