Insamling 2022

Inför Idrottsgalan 2022 kommer insamlingen ”Idrott är mer än bara idrott” tillbaka i ett fortsatt samarbete mellan Idrottsgalan och Radiohjälpen.

Psykisk ohälsa haft en alltmer framträdande roll i debatten det senaste året och även om idrott och rörelse anses ha en positiv effekt på den psykiska hälsan så har även problem inom framförallt elitidrotten rönt stor uppmärksamhet det gångna året.
Idrott och rörelse har stor potential att bidra ytterligare till det allmänna välbefinnandet samtidigt som aktiva och tränare behöver ökad kunskap om psykisk ohälsa.

– Förra årets insamling blev en viktig möjlighet för att fånga upp det stora engagemanget och genom idrotten göra skillnad för den psykiska hälsan, säger Kristina Henschen, generalsekreterare för Radiohjälpen.

– Idrott är mer än bara idrott – det ser vi varje dag i vårt arbete med Idrottsgalan. Med insamlingen vill vi vara med och bidra till att idrottens positiva kraft används till att påverka vår hälsa positivt och motverka psykisk ohälsa säger Stephan Rimér, Idrottsgalan

Pengar som skänks till årets insamling kommer att gå till projekt i Sverige som ger människor tillgång till idrott och fysisk aktivitet anpassat för att motverka, förebygga och påskynda rehabilitering av psykisk ohälsa. Det kommer även vara möjligt att söka stöd till projekt som kan hjälpa idrottare, tränare och ledare med att motverka psykisk ohälsa. Ansökan sker via Radiohjälpens webbplats och har deadline den 1 mars 2022.

Så bidrar du till Idrott är mer än bara idrott
Stöd vår digitala insamlingsbössa: https://bossan.radiohjalpen.se/idrott-aer-mer-aen-bara-idrott
Starta en egen digital insamling: https://bossan.radiohjalpen.se/insamlingar
Det går också att swisha valfritt belopp till 9019506, märk din gåva ”idrott”.
Du bidrar också till insamlingen genom att telefonrösta på Radiosportens Jerringpris. Samtalet kostar 9,90 kr.