Insamling 2021

På Idrottsgalan i januari 2021 fortsatte arbetet med att uppmärksamma och stödja sociala initiativ och entreprenörer som använder idrott i sitt arbete. Fair Play initierade ett samarbete mellan Idrottsgalan och SVTs insamlingsorganisation Radiohjälpen, för att samla in pengar under sändningen av Idrottsgalan. Totalt samlades 1 199 619 kr in till projekt där idrott används för att motverka psykisk ohälsa. Totalt beviljades 2 414 331 kr till tre ansökningar, Locker Room Talk, Gatans Lag FF och Insamlingsstiftelsen Futebol dá Força Sverige. Överskjutande del kommer från återbetalda medel till Radiohjälpsfonden 265 542 kr och från Kronprinsessan Victorias fonds särskilda satsning på psykisk hälsa för barn och unga med 949 170 kr.