Insamling

Tillsammans har allmänheten bidragit med mer än 1,2 miljoner kronor för att motverka psykisk ohälsa genom fysisk aktivitet.
Var sjätte person i Sverige har nedsatt psykiskt välbefinnande. Var femte person har någon gång fått diagnosen depression. Pandemins konsekvenser riskerar dessutom att leda till en ökad psykisk ohälsa. Forskning visar däremot att fysisk aktivitet har en positiv effekt på människors mentala hälsa.
Varmt tack till alla som ringt och röstat på Jerringpriset eller på andra sätt bidragit till Radiohjälpens och Idrottsgalans insamling Idrott är mer än bara idrott. Det har hittills inkommit 1 280 580 kr till insamlingen.
Genom ert stöd har Radiohjälpen möjlighet att bevilja medel till organisationer och aktiviteter i Sverige där idrott används för att motverka psykisk ohälsa.

Tack för ditt engagemang!